Qabul vaqtlarimiz: Dush-Juma - 09.00 dan 17:00 gacha shanba - 10.00 dan 16.30 gacha
Ishonch telefonlari: +998 62 31 79150
Elektron manzilimiz aobogotdon@inbox.uz info@bogotdon.uz

E’lonlar

«Боғотдон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2021 йил 25 март куни, соат 15-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2020 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши ўтказилади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz

Электрон почтаси E-mail: aobogotdon@mail.ru

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

 1. Жамиятнинг 2020 молия-хўжалик йили якунлари ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши юзасидан бошқарув раиси ҳисоботи.
 2. Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи.
 3. Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан хулосаси.
 4. Мустақил ташкилот томонидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш хулосаси тўғрисида.
 5. Жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини хисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.
 6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли Қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор хисоботи.
 7. Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда фойда ва зарарларни тақсимлаш;
 8. Жамиятда 2020 йилда қурилиш-таъмирлаш ишлари ва асосий воситалар сотиб олиш учун амалга оширилган сарф-харажатларни тасдиқлаш;
 9. Жамиятда 2021 йилда қурилиш-таъмирлаш, модернизация ишлари ва асосий воситалар сотиб олиш учун амалга оширилиши режалаштирилаётган сарф-харажатларни тасдиқлаш;
 10. Жамиятда фойдаланилмай турган асосий восита ва бошқа асбоб ускуна, эхтиёт қисм ва мулкларни белгиланган тартибда сотиш;
 11. Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес режа параметрлари бажарилишини тахлил қилиш ва ўзгартириш киритиш, тасдиқлаш;
 12. 2021 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хақ мидорининг чегарасини белгилаш;
 13. Жамият Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 14. Жамият Тафтиш комиссияси таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 15. Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини қайта кўриш;
 16. Жамият кузатув кенгаши, ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзоларига 2020 йил фаолияти учун мукофот пули микдорини белгилаш.
 17. Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебиторлик қарздорликларни юридик шахс тугатилганлиги хақида тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш.
 18. Жамиятнинг имтиёзли акцияларига ўз эгалари акция наминал қийматининг дивидент фоизини белгилаш хамда ўзгартиришлар киритиш

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2021 йил 3  март.

Йиғилишда иштирок этиш ва дивидент олиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2021 йил 19 март.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2021 йил 26 февралдаги 1-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14-00 дан 14-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

Жамиятнинг 2020 йилги бухгалтерия баланси.

(минг сўмда)

Актив Йил бошига Йил охирига Пассив Йил бошига Йил охирига

1

Асосий воситалар қолдиқ қиймати 6 361 378 5 900 271 Устав капитали 1 312 248 923 288

2

Узок муддатли инвестициялар 2 023 367 2 129 407 Кўшилган капитал 31 312 31 312

3

Капитал кўйилмалар 534 369 391 305 Резерв капитали 1 068 173 1 407 977

4

Товар моддий захиралари 31 138 059 28 847 212 Таксимланмаган фойда 7 386 651 6085286
 5 Дебиторлар жами 6 628 608 6 975 164 Максадли тушум ва фондлар 12141 0

6

Пул маблағлари

908 457 127 870 Келгуси давр сарфлари ва тўловлари учун резервлар 0 0
7 Узок муддатли мажбуриятлар 306 872 83 333
8 Жорий мажбуриятлар 37 480 435 35 848 860
Жами, активлар 47 597 832 44 380 057 Жами, пассив 47 597 832 44 380 057

 

Жамиятнинг 2020 йилги молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботи.

 (минг сўмда)

          Кўрсаткичлар номи Даромад Харажат
Махсулот сотишдан тушган соф тушум

Сотилган махсулотлар таннархи

Махсулот сотишдан тушган ялпи фойдаси

Давр харажатлари, жами:

шундан: сотиш харажатлари

маъмурий харажатлар

бошқа харажатлар

Асосий фаолиятнинг бошка  даромадлари

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами

Фоизлар шаклидаги харажатлар

Даромад солиғи тўлагунга кадар фойда

Даромад (фойда) солик

Фойдадан бошка соликлар ва йиғимлар

79 424 518

9 337 025

1 255 186

64 838

925736

70 087 493

9 412 491

82 188

1 613 551

7 716 752

318 822

166417

Хисобот даврида корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда (зарар) 759319

Жамиятнинг 2020 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари МЧЖ шаклидаги «KORIFEY-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текширувидан ўтказилган.

Жамият кузатув кенгаши.

___________________________________________________________________________

“Боғот дон” акциядорлик жамияти жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш учун мустақил ташкилотларни танлаш бўйича танлов эълон қилади. 

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказадиган мустақил ташкилотни аниқлаш бўйича танлов эълон қилиш учун жамият веб-сайтида эълон берилди ва таклифлар қабул қилинадиган охирги кун 2021 йил 20 февраль соат 12:00 қилиб белгиланди.

2020 йил 11 июл куни, соат 12-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг жамият устав жамғармасига ўзгартириш  киритиш (камайтириш) масаласига бағишланган навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилишини маълум килади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Қулонкорабоғ кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz

           Электрон почтаси E-mail: aobogotdon@mail.ru

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

 1. Жамият устав жамғармаси миқдорини камайтириш.
 2. Жамият уставига тегишли ўзгартириш киритиш.
 3. Илгариги акциялар чиқариш тўғрисида қабул қилинган қарор ва эмиссия рисоласини бекор қилиш.

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2020 йил 19 июнь.

Йиғилишда иштирок этиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси:

2020 йил 7 июль.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган:  Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил 19 июндаги 4-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 11-00 дан 11-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

Жамият кузатув кенгаши.

__________________________________________________________________

«Боғотдон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2020 йил 27 март куни, соат 15-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2019 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши бўлиб ўтади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилояти, Боғот тумани, Қулонкорабоғ қишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz

Электрон почтаси E-mail: aobogotdon@mail.ru

 

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

 1. Жамиятнинг 2019 молия-хўжалик йили якунлари ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши юзасидан бошқарув раиси ҳисоботи.
 2. Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи.
 3. Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан хулосаси.
 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли Қарори талабларига мувофиқ 2019 йил якуни бўйича ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор хисоботи.
 5. Жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини хисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши бўйича ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.
 6. Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда фойда ва зарарларни тақсимлаш;
 7. Жамиятда 2019 йилда қурилиш-таъмирлаш ишлари учун амалга оширилган сарф-харажатларни тасдиқлаш;
 8. Жамиятда 2020 йилда қурилиш-таъмирлаш ва модернизация ишлари учун амалга ощирилиши режалаштирилаётган сарф-харажатларни тасдиқлаш;
 9. Жамиятда фойдаланилмай бўш турган объектларни белгиланган тартибда сотиш;
 10. Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш;
 11. 2020 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хақ микдорининг чегарасини белгилаш;
 12. Жамият Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 13. Жамият Тафтиш комиссияси таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 14. Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини қайта кўриш;
 15. Жамият кузатув кенгаши, ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзоларига 2019 йил фаолияти учун мукофот пули микдорини белгилаш.
 16. Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомга ўзгартириш киритиш  

 

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана:

2020 йил 6 март.

Йиғилишда иштирок этиш ва дивидент олиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2020 йил 20 март.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2020 йил 6 мартдаги 5-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14-00 дан 14-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

Жамиятнинг 2019 йилги бухгалтерия баланси.

(минг сўмда)

Актив Йил бошига Йил охирига Пассив Йил бошига Йил охирига
 

 1

Асосий воситалар қолдиқ қиймати  

4965190

 

6361378

Устав капитали 1312248 1312248
 

2

Узок муддатли инвестициялар 2523267 2023367 Кўшилган капитал 31312 31312
 

3

Капитал кўйилмалар 534368 534368 Резерв капитали

 

796894 1068173
 

4

Товар моддий захиралари 17768645 31138060 Таксимланмаган фойда 1930894 7386651
 5 Дебиторлар жами 2995694 6628607 Максадли тушум ва фондлар 12140 12140
 

6

 

Пул маблағлари

429180 908457 Келгуси давр сарфлари ва тўловлари учун резервлар 0 0
7       Узок муддатли мажбуриятлар 1050318 306872
8       Жорий мажбуриятлар 24082638 37480435
  Жами, активлар 29216444 47597831 Жами, пассив 29216444 47597831

 

Жамиятнинг 2019 йилги молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботи.

 

 (минг сўмда)

          Кўрсаткичлар номи Даромад Харажат
Махсулот сотишдан тушган соф тушум

Сотилган махсулотлар таннархи                                                                                                                                                    

Махсулот сотишдан тушган ялпи фойдаси                       

Давр харажатлари, жами:

    шундан: сотиш харажатлари

                    маъмурий харажатлар 

                    бошқа харажатлар

Асосий фаолиятнинг бошка  даромадлари

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами

Фоизлар шаклидаги харажатлар

Даромад солиғи тўлагунга кадар фойда

Даромад (фойда) солик

Фойдадан бошка соликлар ва йиғимлар

57203873

 

14349277

 

 

 

184142

142830

7008961

 

42854596

7078850

74423

1077270

5927157

 

588435

 

706378

 

Хисобот даврида корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда (зарар) 6302586

Жамиятнинг 2019 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари МЧЖ шаклидаги «IMPULS-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текширувидан ўтказилган.

Ҳурматли акциядорлар!

Дивидент пулларини пластик карточкангизга ўтказиб беришимиз учун пластик карточкангиз хисоб рақамини ёки солиқ органларидан бўлган қарздорлик учун хисоб-китоб қилишимиз учун ИННни жамият хисобхонасига тақдим қилишларингизни сўралади.

 

Жамият кузатув кенгаши.

______________________________________________________________________________           

“Боғот дон” акциядорлик жамияти жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш учун мустақил ташкилотларни танлаш бўйича танлов эълон қилади. 

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказадиган мустақил ташкилотни аниқлаш бўйича танлов эълон қилиш учун жамият веб-сайтида эълон берилди ва таклифлар қабул қилинадиган охирги кун 2020 йил 28 февраль соат 12:00 қилиб белгиланди.

______________________________________________________________________________

Экспорт қилувчи тадбиркорлик субъектларига!

“Ўздонмаҳсулот” акциядорлик компанияси тизим корхоналари томонидан истисно тариқасида маҳаллий тадбиркорлик субъектларига экспорт қилиш шарти билан биржа савдолари орқали буғдой сотилмоқда.
Буғдой 2019 йил 1 сентябргача 1 тоннасининг бошланғич нархи қўшилган қиймат солиғисиз 1610000 сўмдан, қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда 1932000 сўмдан сотилади.
Тадбиркорлик субъектларига “ноль” даражали қўшилган қиймат солиғи ставкасини қўллаш натижасида ҳосил бўлган қўшилган қиймат солиғининг ортиқча суммаси Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 7 апрелда 2775-сон билан рўйхатга олинган Низомга асосан қайтариб берилади.

____________________________________________________________________________

«Боғотдон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2019 йил 26 март куни, соат 15-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2018 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши бўлиб ўтади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Қулонкорабоғ кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz

           Электрон почтаси E-mail: aobogotdon@mail.ru

 

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

 1. Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи.
 2. Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан хулосаси.
 3. Мустақил ташкилот томонидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш хулосаси тўғрисида.
 4. Жамиятнинг 2018 молия-хўжалик йили якунлари ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши юзасидан бошқарув раиси ҳисоботи.
 5. Жамиятнинг йиллик молиявий ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда фойда ва зарарларни тақсимлаш;
 6. Жамиятда 2018 йилда қурилиш-таъмирлаш ишлари учун амалга оширган сарф-харажатларини тасдиқлаш;
 7. Жамиятда 2019 йилда қурилиш-таъмирлаш ва модернизация ишлари учун амалга ощирилиши режалаштирилган сарф-харажатларни тасдиқлаш;
 8. Жамиятда фойдаланилмай бўш турган объектларни белгиланган тартибда сотиш;
 9. Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш;
 10. 2019 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хақ микдорининг чегарасини белгилаш;
 11. Жамият Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 12. Жамият Тафтиш комиссияси таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 13. Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини қайта кўриш;
 14. Жамият кузатув кенгаши, ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзоларига 2018 йил фаолияти учун мукофот пули микдорини белгилаш.
 15. Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий  рағбатлантириш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш.
 16. Жамият Низомининг янги тахририни тасдиқлаш.

 

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2019 йил 4 март.

Йиғилишда иштирок этиш ва дивидент олиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси:

2019 йил 18 март.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2019 йил 4 мартдаги 1-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14-00 дан 14-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

Жамиятнинг 2018 йилги бухгалтерия баланси.

(минг сўмда)

Актив Йил бошига Йил охирига Пассив Йил бошига Йил охирига
 

 1

Асосий воситалар қолдиқ қиймати 4006750 4965190 Устав капитали 1312248 1312248
 

2

Узок муддатли инвестициялар 1545048 2523267  

Кўшилган капитал

 

31312 31312
 

3

Капитал кўйилмалар 933275 534368 Резерв капитали 588516 796893
 

4

Товар моддий захиралари 25058211 17768643 Таксимланмаган фойда 109347 1930893
  5 Дебиторлар 3033318 2995972 Максадли тушум ва фондлар 12140 12140
 

6

Пул маблағлари 48485 428902 Келгуси давр сарф лари ва тўловлари учун резервлар 0 0
7       Узок муддатли мажбуриятлар 1575000 1050318
8       Жорий мажбуриятлар 30796522 24082638
  Жами, активлар 34625087 29216442 Жами, пассив 34625087 29216442

 

Жамиятнинг 2018 йилги молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботи.

 (минг сўмда)

          Кўрсаткичлар номи Даромад Харажат
Махсулот сотишдан тушган соф тушум

Сотилган махсулотлар таннархи                                                                                                                                                   

Махсулот сотишдан тушган ялпи фойдаси                       

Давр харажатлари, жами:

    шундан: сотиш харажатлари

                    маъмурий харажатлар 

                    бошқа харажатлар

Асосий фаолиятнинг бошка  даромадлари

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами

Фоизлар шаклидаги харажатлар

Даромад солиғи тўлагунга кадар фойда

Даромад (фойда) солик

Фойдадан бошка соликлар ва йиғимлар

48861321

 

10152436

 

 

 

78390

19634

2165893

 

38708885

5355935

165 157

613480

4577298

 

2728632

 

284070

 

Хисобот даврида корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда (зарар) 1881823

Жамиятнинг 2018 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари МЧЖ шаклидаги «KORIFEY-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текширувидан ўтказилган.

Хурматли акциядорлар дивидент пулларини пластик карточкангизга ўтказиб беришимиз учун пластик карточкангиз хисоб рақамини жамият хисобхонасига тақдим қилишларингизни сўраймиз.             

Жамият кузатув кенгаши.

______________________________________________________________________________

“Боғот дон” акциядорлик жамияти жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш учун мустақил ташкилотларни танлаш бўйича танлов ғолибини эълон қилади.

 

Танлов ғолибини эълон қилиш бўйича “Глобал Депозит” МЧЖ ташкилотлари томонидан тижорат таклифлари берилди.

Танлов ғолибини эълон қилишда бахолаш бўйича экспертлар корпоратив бошқарув соҳасида тажрибага эга ҳамда КБИТМнинг корпоратив бошқарувчининг малака аттестатига эга бўлган мустақил ташкилотлар эътиборга олинди ва танлов ғолиби деб “Глобал Депозит” МЧЖ  ташкилот ғолиб деб топилди ва қорпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш бўйича шартнома имзоланди.

“Боғот дон” акциядорлик жамияти жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш учун мустақил ташкилотларни танлаш бўйича танлов эълон қилади. 

Корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказадиган мустақил ташкилотни аниқлаш бўйича танлов эълон қилиш учун жамият веб-сайтида эълон берилди ва таклифлар қабул қилинадиган охирги кун 2019 йил 14 февраль соат 12.00 қилиб белгиланди.

«Боғот—дон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2018 йил 27 ноябрь куни, соат 11-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташкари йиғилиши бўлиб ўтиши муносабати билан акциядорларни йиғилиши таклиф қиламиз.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz  

 Электрон почтаси E-mail: aobogotdon@mail.ru

 

супер рибалкаlive nude teen webcams

Ami lehet szexuális játékok, Tadalafil gyógyszer legnagyobb előnye, azt ajánlják ők is, a szedésével nem mindössze a férfi lesz elégedett, de több hónapon át keresztül kell szedni a készítményt, zselés Lovegra gél. Interneten keresztül is megvásárolható online patikákban, Kamagra Gold eladó olcsón és gyorsan megbízható webpatikából potencianövelő készítmények rendelvény nélkül megvehetők az web patikákban.