Меню
Категории
 
E’lonlar

«Боғот-дон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2023 йил 29 март куни, соат 09-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2022 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши ўтказилади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,  

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz.    E-mail: aobogotdon@mail.ru

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

  1. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини келишиш.

2. Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва таркибини белгилаш.

3. Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва 2022 йил бизнес-режасининг бажарилиши юзасидан бошқарув раисининг йиллик ҳисоботини эшитиш.

            4. Жамиятнинг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича ҳамда молиявий-фаолият, маҳсулот сотиш ва сотиб олиш масалалари бўйича директорларининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботларини эшитиш.

5. Жамиятнинг 2022 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан тафтиш комиссиясининг, ташқи аудиторлик ташкилотининг  ҳулосаси билан танишиб, муҳокома қилиш, муносабат билдириш ва 2023 йил натижалари бўйича ташқи аудиторлик ташкилотини танлаш .               

6. Корхонада харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ва молиявий фаолият таҳлили ҳамда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК, СЙК) бажарилиши тўғрисида ташқи аудит ҳулосаларини кўриб чиқиб, муносабат билдириш.

7. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ,жамиятда 2022 йил  якуни  бўйича  мустақил ташкилот  томонидан  ўтказилган корпоратив фаолиятини баҳолаш ҳулосасини эшитиш.

8. Жамиятнинг 2022 йил молиявий кўрсаткичлари якуний ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини, соф фойда тақсимотини ва дивиденд ҳажмини шакллантириш масалаларини кўриб чиқиб, муносабат билдириш;

9. Жамият Кузатув кенгашининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботини эшитиш;

10.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги 5723-сонли Фармонига мувофиқ жамиятлар томонидан тасдиқланган Низомга асосан кузатув кенгаши, ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантиришни келишиш;

11. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари ва жамият тафтиш комиссияси аъзоларини  сайлаш.           

            12.  Жамият бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини узайтириш тўғрисида.

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2023 йил  04  март.

Йиғилишда иштирок этиш ва дивидент олиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2023 йил 23 март

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2023 йил 04 мартдаги 1-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 08-00 дан 08-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

Жамиятнинг 2022 йилги бухгалтерия баланси.

(минг сўмда)

АктивЙил бошигаЙил охиригаПассивЙил бошигаЙил охирига
   1Асосий воситалар қолдиқ қиймати6 382 5444 891 656Устав капитали923 288923 288
  2Узок муддатли инвестициялар2 129 4072 129 407Кўшилган капитал31 31331 313
  3Капитал кўйилмалар  Резерв капитали  1 405 5511 372 994
  4Товар моддий захиралари28 333 02355 435 269Таксимланмаган фойда5 992 1965 911 210
 5Дебиторлар жами3 972 5263 293 592Максадли тушум ва фондлар00
  6  Пул маблағлари1 394 0412 694 827Келгуси давр сарфлари ва тўловлари учун резервлар00
7   Узок муддатли мажбуриятлар00
8   Жорий мажбуриятлар35 710 89962 208 147
 Жами, активлар44 063 24770 446 952Жами, пассив44 063 24770 446 952

Жамиятнинг 2022 йилги молиявий натижалари тўғрисидаги хисоботи.

 (минг сўмда)

          Кўрсаткичлар номиДаромадХаражат
Махсулот сотишдан тушган соф тушум Сотилган махсулотлар таннархи                                                                                                                                                    Махсулот сотишдан тушган ялпи фойдаси                        Давр харажатлари, жами:     шундан: сотиш харажатлари                     маъмурий харажатлар                      бошқа харажатлар Асосий фаолиятнинг бошка  даромадлари Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами Фоизлар шаклидаги харажатлар Даромад солиғи тўлагунга кадар фойда Даромад (фойда) солик Фойдадан бошка соликлар ва йиғимлар112 743 493 – 6 574 121 – – – – 6 387 828 52822 – 1 542 639  – 106 169 372 – 10 063 440 406 405 1 794 223 7 862 812 –   1 250 300 – 833 122  
Хисобот даврида корхона ихтиёрида қоладиган соф фойда709 517

Жамиятнинг 2022 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари МЧЖ шаклидаги «KORIFEY-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текширувидан ўтказилган.

Жамият кузатув кенгаши.

__________________________________________________________________

«Боғот-дон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2022 йил 22 декабрь куни, соат 09-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,  

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz.    E-mail: aobogotdon@mail.ru

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

– Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида;

– Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида;

– 2022 йил 9 ойлик якунлари натижаси бўйича фойда тақсимланишини кўриб чиқиш ва  дивиденд тўлаш  тўғрисида умумий йиғилишга тавсия бериш.

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2022 йил  15 ноябрь

Йиғилишда иштирок этиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2022 йил 16 декабрь.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2022 йил 15 ноябрдаги 11-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 08-00 дан 08-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

                                                                                                 Жамият кузатув кенгаши.

___________________________________________________________________________

«Боғот-дон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2022 йил 23 сентябрь куни, соат 09-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,  

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz.    E-mail: aobogotdon@mail.ru

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

– Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида;

– Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида;

– 2021 йил натижаси бўйича фойдани тақсимланишини қайта кўриб чиқиш, дивидендлар миқдори тўғрисида умумий йиғилишга тавсия бериш.

– Жамият Кузатув кенгаши аъзолари таркибига ўзгартириш киритиш;

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2022 йил  15 августь

Йиғилишда иштирок этиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2022 йил 19 сентябрь.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2022 йил 15 августдаги 7-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 08-00 дан 08-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

                                                                                                 Жамият кузатув кенгаши.

_______________________________________________________________________

«Боғот-дон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2022 йил 11 июль куни, соат 15-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,  

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz.    E-mail: aobogotdon@mail.ru

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

– Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида;

– Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида;

– Жамиятнинг устав капиталидаги “Ўздонмаҳсулот” АКнинг акциялар пакетини оммавий савдоларга чиқарилишини ташкил этиш бўйича “Лойиҳа офиси”ни жорий этиш ва унинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи жамият бошқарув раиси ўринбосари лавозимини ташкил этиш бўйича жамиятнинг ташкилий тузилмасига тегишли ўзгартириш киритиш ҳамда тасдиқлаш тўғрисида;

– Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгаришлардан келиб чиқиб, корхона ички норматив хужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-168-сон қарорининг 2.2 банди ҳамда Давлат мулкини сотишда тендер савдоларини ўтказиш бўйича давлат комиссияси йиғилишининг 2022 йил 28 мартдаги 30-сон баёнида белгиланган топшириқларга мувофиқ “Боғот дон” АЖ балансидаги кўчмас мулк объектларини Давлат активларини бошқариш агентлиги балансига ўтказишга розилик бериш тўғрисида;

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2022 йил  17 июнь.

Йиғилишда иштирок этиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2022 йил 7 июль.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2022 йил 17 июндаги 4-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14-00 дан 14-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

                                                                                 Жамият кузатув кенгаши.

*