Jamiyotda Aksiyadorlar yig’ilishi

19 апрел куни жамиятда акциядорлар йигилиши булиб утди. Кун тартибидаги масалалар куриб чикиб, куйидагича овоз берилди.

Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1.      Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи. 100 1248877 0 0 0 0
2.      Тафтиш комиссиясиининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан хисоботи. 100 1248877 0 0 0 0
3. Мустақил ташкилот томонидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш хулосаси тўғрисида
4.  Жамиятнинг 2016 йилги молия-хўжалик фаолияти якуни ва «Бизнес-режа»нинг бажарилиши бўйича ижро органи хисоботи. 100 1248877 0 0 0 0
5.   Жамиятнинг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда фойда ва зарарларни тақсимлаш. 100 1248877 0 0 0 0
6.     Жамиятда 2017 йилда қурилиш-таъмирлаш ишлари учун амалга оширган сарф-харажатларини тасдиқлаш

 

100 1248877 0 0 0 0
7.  Жамиятда 2018 йилда қурилиш-таъмир лаш ва модернизация ишлари  учун амалга оширилиши режалаштирилган сарф-харажатларни тасдиқлаш 100 1248877 0 0 0 0
8.  Жамиятда фойдаланмасдан турган қурилиши тугалланмаган ун тегирмони объектини белгиланган тартибда сотиш 100 1248877 0 0 0 0
9. Жамиятда 2017 йилда хайрия ишлари учун сарфланган маблағлар миқдорини тасдиқлаш 100 1248877 0 0 0 0
10.      Жамиятнинг 2018 йилга белгиланган «Бизнес режасини» тасдиклаш. 100 1248877 0 0 0 0
11.      2018 йил учун аудитор ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хак микдорини чегарасини белгилаш 100 1248877 0 0 0 0
12.      Жамият Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш. 100 1248877 0 0 0 0
13.       Жамият тафтиш комиссияси таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш. 100 1248877 0 0 0 0
14. Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини қайта кўриш. 100 1248877 0 0 0 0
15.  Жамият кузатув кенгаши, ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзоларини 2017 йил фаолияти учун рағбатлантириш. 100 1248877 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1.        Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи қониқарли деб ҳисоблансин ва тасдиклансин
2.       Тафтиш комиссиясиининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи коникарли деб ҳисоблансин ва тасдиқлансин
3.    Мустақил ташкилот томонидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
4.    Жамиятнинг 2017 йилги молия-хўжалик фаолияти якуни ва «Бизнес-режа»нинг бажарилиши бўйича ижро органи хисоботи қоникарли деб хисоблансин ва тасдиклансин
5.    Жамиятнинг йиллик молиявий хисоботлари тасдиқлансин.

2017 йил якуни бўйича корхона ихтиёрида қоладиган 63 млн 449 минг сўм соф фойданинг 5 фоизини (3 млн. 172 минг 450 сўм) захира фондига, 80 фоизини (50 млн. 755 минг 200 сўм) дивидент тўловларига, 15,0  фоизини   (9 млн. 521 минг 350 сўм) ишлаб чиқаришни ривожлантириш фондига йўналтирилсин.

Дивидентлар номинал киймати 800 сўм бўлган хар бир оддий акция учун 29 сўм 45 тийиндан ва ҳар бир имтиёзли акция учун 160 сўмдан тўлансин.

Акцияларга хисобланган дивидентларни 2018 йилнинг  1 майидан бошлаб корхона ғазнасидан накд пул тўлаш, хисоб рақамга пул ўтказиш ва пластик карточка орқали тўлаб, 60 кун ичида хисоблашилсин.

6. Жамиятда 2017 йилда қурилиш-таъмирлаш ишлари учун амалга оширган сарф-харажатлари тасдиқлансин.
7. Жамиятда 2018 йилда қурилиш-таъмирлаш ва модернизация ишлари учун амалга ощирилиши режалаштирилган сарф-харажатлар миқдори тасдиқлансин.
8. Жамиятда фойдаланмасдан турган қурилиши тугалланмаган ун тегирмони объектини белгиланган тартибда сотиш таклифи маъқуллансин.
9. Жамиятда 2017 йилда хайрия ишлари учун сарфланган маблағлар миқдори тасдиқлансин.
10.  Жамиятнинг 2018 йилга белгиланган «Бизнес-режа»си тасдиклансин
11.        2018 йил учун жамият аудитори қилиб МЧЖ шаклидаги “KORIFEY-AUDIT”  аудиторлик ташкилоти танлансин ва унга тўланадиган ҳакнинг энг кўп микдорини 6 000 000 (Олти миллион) сўм қилиб белгилансин
12.   Кузатув кенгаши таркибига куйидагилар сайланган хисоблансин:

1. Донаев Шерали

2. Узоқов Шухрат

3. Ахмедов Шокир

4. Абдуллаев Расул

5. Мухтаров Улуғбек

13.   Тафтиш комиссияси таркибига куйидагилар сайланган хисоблансин:

1. Нуруллаев Файзулла

2. Юсупов Ибрайим

3. Қурбонов Азамат

14. Жамият бошқаруви раиси Х.Ғаффаров билан ишга ёллаш бўйича тузилган мехнат шартномаси муддати яна бир йилга узайтирилсин
15. Кузатув кенгаши (5 киши) ва тафтиш комиссияси аъзоларига (3 киши) ҳар чоракда бадал тўланганлиги сабабли 2017 йил якуни бўйича мукофот пули тўланмасин.

Бошкарув аъзоларининг (7 киши) хар бири ЭКИҲ беш баробари  (851200 сўм) миқдорида 2017 йил якуни бўйича мукофотлансин.