«Боғот—дон» акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига!

2018 йил 19 апрель куни, соат 15-00 да “Боғот-дон” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2017 йил якунларига бағишланган йиллик умумий йиғилиши ўтказилади.

Йиғилиш жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзили: Хоразм вилоят, Боғот тумани, Кулонкорабог кишлоғи.

Маълумот учун телефон:    (0-362) -31-79-150,

Корхона веб-сайти: www.bogot-don.uz.  

 Электрон почтаси E-mail: aobogotdon@mail.ru

 

Йиғилиш кун тартибида қуйидаги масалалар кўрилади:

 1. Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи.
 2. Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан хулосаси.
 3. Мустақил ташкилот томонидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш хулосаси тўғрисида.
 4. Жамиятнинг 2017 молия-хўжалик йили якунлари ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши юзасидан Бошқарув раиси ҳисоботи.
 5. Жамиятнинг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда фойда ва зарарларни тақсимлаш;
 6. Жамиятда 2017 йилда қурилиш-таъмирлаш ишлари учун амалга ощирган сарф-харажатларини тасдиқлаш;
 7. Жамиятда 2018 йилда қурилиш-таъмирлаш ва модернизация ишлари учун амалга ощирилиши режалаштирилган сарф-харажатларни тасдиқлаш
 8. Жамиятда фойдаланмасдан турган қурилиши тугалланмаган ун тегирмони объектини белгиланган тартибда сотиш;
 9. Жамиятда 2017 йилда хайрия ишлари учун сарфланган маблағлар миқдорини тасдиқлаш;
 10. Жамиятнинг 2018 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш.
 11. 2018 йил учун аудитор ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хак микдорини чегарасини белгилаш;
 12. Жамият Кузатув кенгаши таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 13. Жамият Тафтиш комиссияси таркибига ўзгартиришлар киритиш ва унинг янги таркибини сайлаш;
 14. Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини қайта кўриш;
 15. Жамият кузатув кенгаши, ижро органи ва тафтиш комиссияси  аъзоларига                 2017 йил фаолияти учун мукофот пули микдорини белгилаш.

Акциядорларни хабардор килиш учун реестр тузилган сана: 2018 йил 30 март.

Йиғилишда иштирок этиш ва дивидент олиш ҳукукига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2018 йил 13 апрель.

Акциядорлар реестрини шакллантиришга карор кабул қилган ваколатли орган: Жамият кузатув кенгашиниг 2018 йил 30 мартдаги 10-сонли йиғилиши қарори.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14-00 дан 14-45 гача амалга оширилади.

Акциядорлар йиғилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжатлар билан келишлари шарт, уларнинг вакиллари эса нотариал тартибда тасдикланган ишончномага эга бўлишлари зарур.

 

Жамиятнинг 2017 йилги бухгалтерия баланси.

(минг сўмда)

Актив Йил бошига Йил охирига Пассив Йил бошига Йил охирига
1 Асосий воситалар 4666648 3790883 Устав капитали 1312248 1312248
2 Узок муддатли инвестициялар 430217 1545048 Кўшилган капитал  31312 31312
3 Капитал кўйилма — лар 555514 933275 Резерв капитали  616277 572651
4 Товар моддий захиралари 10203950 25058211 Таксимланмаган фойда 120933 109348
5 Дебиторлар 3453437 3033318 Максадли тушум ва фондлар 12140 12140
6 Пул маблаглари 37398 48485 Келгуси давр сарфлари ватўловлари учун резе рвлар 0 0
7       Узок муддатли мажбу— риятлар 2475000 1575000
8       Жорий мажбуриятлар 14791165 30796522
  Жами, активлар 19359075 34411405 Жами, пассив 19359075 34411405